لوله ها و شیرآلات مورد استفاده در سیستم آبیاری تحت فشار

استفاده از لوله ها در آبیاری تحت فشار به منظور انتقال و توزیع آب امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد. از مهمترین مسائل طراحی، انتخاب اقتصادی نوع و قطر لوله های موردنیاز می باشد.در انتخاب نوع لوله های آبیاری تخت فشار … (ادامه مطلب)

مهندسی آب و فاضلاب

آب:
ماده ای است که در شرایط معمول در سطح کره زمین به هر سه شکل جامد ، مایع و گاز مشاهده می شود.
قدرت بالای حلالیت
کشش سطحی بالا
گرمای ویژه بالا
گرمای نهان تبخیر بالا
جرم حجمی غیر معمول
ادامه مطلب …

بهداشت آب

آب حالت مايع تركيب شيميايي H2o ميباشد كه هميشه درطبيعت همراه با مقداري مواد نامحلول وگازي شكل يافت مي گردد.  مولکول آب از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن تشکیل شده‌است که با پیوندهای کووالانس به هم متصل شده‌اند. اتم‌های هیدروژن دارای بار مثبت هستند و با زاویه نزدیک به ۱۰۵ درجه در اطراف اتم اکسیژن قرار گرفته‌اند که این موضوع باعث …ادامه مطلب(1 و 2)

ضوابط طراحی ایستگاه پمپاژ سیستمهای آبیاری تحت فشار

همه طرحهای آبیاری تحت فشار (بارانی و موضعی) برای انتقال آب توسط شبکه لوله های توزیع و همچنین خروج آب با بده مناسب احتیاج به انرژی دارند.در بعضی حالات این انرژی ممکن است از طریق نیروی ثقل تامین گردد.ولی در اکثر موارد این انرژی از طریق پمپ که خود انرژی لازم را از برق یا موتورهای دیزلی می گیرد، تامین می شود.

در این مقاله اطلاعاتی در خصوص اطلاعات مورد نیاز برای تهیه پمپ، پمپهای مورد استفاده در سیستمهای آبیاری تحت فشار، نحوه انتخاب پمپ مناسب، ارتفاع مکش و … مطرح می گردد. ادامه مطلب

تبخیر و تعرق

تبخیر و تعرق گیاه طبق دستورالعمل شماره 24 سازمان فائو توسط گیاه مرجع سنجیده می شود. به این ترتیب که برای محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مورد نظر، در ماه یا دوره حداکثر آبیاری مورد نیاز و یا در هریک از ماههای فصل رشد، ابتدا تبخیر و تعرق گیاه مرجع در آن دوره محاسبه و سپس در ضریب گیاهی که…ادامه مطلب

برنامه ریزی آبیاری در سیستمهای آبیاری تحت فشار

برای محاسبه دور آبیاری باید معیارهای موثر در این امر شامل عوامل جوی و مشخصات خاک و گیاه را بررسی نموده و دور آبیاری را بر اساس استفاده بهینه از آب و مواد غذایی موجود در خاک بدست آورد. در این ارتباط عمق خالص آب آبیاری تعیین و سپس با توجه به میزان… ادامه مطلب

بازده آبیاری

آب آبیاری از محل انحراف آب یا نقطه شروع شبکه تا محل مصرف که منطقه توسعه ریشه ها می باشد با تلفاتی همراه است. این تلفات در مراحل مختلف انتقال، توزیع و کاربرد اتفاق می افتد و بر همین اساس بازده آبیاری نیز در هریک از این مراحل بدین شرح محاسبه می شود…ادامه مطلب